Data centar VeratNeta


Data Centar VeratNet-a

99.99% SLA

Osnovni podaci


Data centar VeratNeta predstavlja jedan od najmodernijih objekata te vrste u zemlji. Isprojektovan je prema najsavremenjim ANSI-TIA standardima, a smešten je u okviru poslovne zgrade Verata, u Beogradu u Bulevaru vojvode Mišića 37.

 • U toku gradnje objekta - primena isključivo najkvalitetnijih komponenti
 • Obezbeđena redundansa svih sistema (UPS uređaji, klimatizacija, mrežni razvod…)
 • Pouzdanost i raspoloživost od 99,999%
 • Instaliran podignuti pod visine 55cm
 • Lokalno redundantno kabliranje i podno hlađenje smešteno ispod poda
 • Održavanje optimalne temperature za funkcionisanje opreme
 • Unutrašnje kabliranje redundantno uz korišćenje fiber optičkih kablova
 • Korisnicima obezbeđena konekcija na sve internacionalne Internet linkove raspoložive u zemlji
 • Oprema smeštena u 42U rekove
 • Ceo sistem praćen visoko sofisticiranim sistemom nadzora
 • 24/7 sistem video nadzora uz restriktivnu i nadziranu kontrolu pristupa
 • Implementiran moderan sistem detekcije i gašenja požara
 • Senior level administratori uvek dostupni, za najviši mogući nivo podrške


Sistem napajanja električnom energijom


 • Sistem uz obezbeđenu redundansu 2+1 (MGE Galaxy 5000 100kVA UPS)
 • 400 kVA Caterpillar dizel agregat - uključuje se automatski po potrebi
 • Neprekidno napajanje i minimalna mogućnost prekida napajanja
 • Razvod napajanja po Data Centru izveden redundantno


Kontrola pristupa i video nadzor


Obezbeđujemo vam najviši stepen sigurnosti kako bi vaša oprema bila zaštićena 24 sata dnevno. Sa višestrukim nivoima sigurnosti, ulazak u data centar je kontrolisan proximity karticama i kodovima za pristup.

 • Bez javnog pristupa data centru
 • Alarmni sistem za detekciju upada
 • Full motion video kamera
 • Ulaz, izlaz i lokacija data centra pod konstantnim nadzorom
 • Kartica i kod za ulaz neophodni za pristup data centru
 • Baza podataka pojedinaca kojima je ulaz dozvoljen
 • Man Trap obezbeđenje - ulazak u data centar isključivo autorizovanog osoblja
 • 24/7/365 detektorski monitoring za upad
 • 6 NetBotz APC kamere za nadzor
 • Zaključani rekovi za sve servere
 • Registracija serijskih brojeva na opremi prilikom preuzimanja
 • Hitan pristup za sve klijente sa prioritetom
 • Elektronsko beleženje svakog pristupa
 • Nadziranje okoline radi sprečavanja oštećenja opreme


Sistem za gašenje požara


Veratov data centar je zaštićen protivpožarnim sistemima u dve zone. Sistem FM200 za gašenje požara bez upotrebe vode omogućava najbolju moguću zaštitu od požara.

 • Sistem za otkrivanje požara za dve zone
 • Fotoelektrični detektori dima za rana upozorenja
 • Sistemi upozorenja na toplotu kao sekundarni sistem
 • FM 200 protivpožarni sistem - baziran na bezopasnom gasu
 • Sistemi za gašenje požara sa dvostrukom suvom cevi
 • Voda - van kritičnog prostora sa opremom
 • Osigurano da dejstvo prskalice ne ošteti serversku opremu
 • Alarmni sistem bez mogućnosti greške - sprečava lažna aktiviranja ili grešku
 • Aktivacija sistema za pred-delovanje, specifičnog za određenu zonu
 • Izduvna cev za dim u skladu sa propisima

Usluge

Za sve informacije možete se obratiti Sektoru za poslovne korisnike VeratNet-a: e-mail biznis.prodaja@isp.beotel.net ili telefon 011 4255 193