Međunarodni vodovi - IPLC servisi


IPLC servisi Belgrade-Frankfurt

IPLC (International Private Leased Circuit) servisi i rešenja podrazumevaju obezbeđivanje fizičkih privatnih PtP (Point to Point) linija garantovanog kapaciteta i kvaliteta koje mogu biti korišćene za prenos podataka u svim segmentima poslovanja. IPLC rešenja VeratNet-a projektovana su na osnovu savremenih zahteva dinamičnog telekomunikacionog tržišta u svetu. IPLC usluge odlikuje garantovani stepen sigurnosti i stabilnosti čiji je rezultat prenos podataka bez gubitaka paketa (0 error tolerance) i oscilacija u kvalitetu.

VeratNet je poznat kao pionir i jedan od najvažnijih učesnika na ICT trzistu u Srbiji i regionu. Moderan data center i uspostavljene veze sa većim Internet servis provajderima u Srbiji Vam garantuju dostupnost svih tačaka u regionu.

VeratNet raspolaže direktnim međunarodnim linkovima velikih kapaciteta od Beograda do centralne Evrope (Nemačka, Frankfurt) koji omogućavaju bezbedan i zaštićen pristup do bilo koje tačke u svetu. Iznajmljivanjem Ethernet ili SDH kapaciteta moguće je povezati Vaše kancelarije u Srbiji i regionu sa poslovnim lokacijama ili partnerima putem fizičke privatne linije garantovanog kapaciteta (IPLC).

Naše dugogodišnje iskustvo, profesionalnost i znanje u pružanju IPLC usluga renomiranim korisnicima nas trenutno izdvaja od većine Internet servis provajdera u Srbiji. Lista referenci VeratNet-a i konkurentne cene na tržištu glavne su preporuke za buduće projekte.

Za sve usluge VeratNet je u mogućnosti da ponudi garanciju prema SLA standardima.

Data centar VeratNeta-a, dizajniran prema savremenim  ANSI/TIA standardima telehousing-a sa najvišim nivoom bezbednosti i pouzdanosti, jedan je od najekskluzivnijih objekata ove vrste u Srbiji.

Za više informacija o našim IPLC rešenjima prilagođenim Vašim potrebama kao i trenutnim promotivnim ponudama, kontaktirajte nas putem telefona +381 11 3605 300 ili email adrese iplc@office.verat.net.