Dial-up i SMIN - Najčešća pitanja


 1. Promena korisničkog imena
 2. Promena passworda za Dial-up pristup ili mail
 3. Prilikom uspostavljanja konekcije veza mi se prekida i prikazuje mi se greška:
 4. Sumnjate da vam neko neovlašćeno troši vreme
 5. Izjava o odgovornosti

Promena korisničkog imena

Promenu korisničkog imena (username) moguće je izvršiti u prostorijama službe VeratNet-a u ulici Bulevar vojvode Mišića 37 u Beogradu. Potrebno je da ponesete lična dokumenta. Vaše željeno korisničko ime može biti dobijeno samo ako već nije zauzeto od strane nekog drugog korisnika. Nakon te izmene ne zaboravite da parametre morate promeniti i na vašem računaru.

Promena passworda za Dial-up pristup ili mail

Ukoliko ste izgubili ili zaboravili lozinku procedura za promenu je sledeća:

Ako ste vlasnik naloga, kao privatno lice:

Potrebno je da odete na neko naših prodajnih mesta sa ličnom kartom. Nakon izvršene identifikacije, kolege sa prodajnog mesta kontaktiraće tehničku podršku, koja će izvršiti promenu lozinke.

Ukoliko ste vlasnik naloga, kao poslovno lice:

Osim gore navedene procedure, možete poslati zahtev na memorandumu firme, overen pečatom, i potpisom ovlašćenog lica na broj 011/ 360 5 330 nakon čega će lozinka biti promenjena.

Ukoliko iz bezbednosnih razloga želite da promenite vašu lozinku, a poznata vam je stara:

To možete uraditi preko linka provera vremena, gde ćete se prijaviti sa vašim aktuelnom šifrom, a zatim ćete u okviru vašeg naloga otići na promenu šifre.

Ukoliko u vašem gradu ne postoji naše uplatno mesto:

Promenu lozinke možete izvršiti tako što ćete HelpDesk, koja će, poštujući odgovarajuću proceduru za takve slučajeve, izvršiti ovu promenu.

Prilikom uspostavljanja konekcije veza mi se prekida i prikazuje mi se greška:

Greška 676

Ova greška se javlja ukoliko su :

 • Pristupni serveri trenutno zauzeti (što je malo verovatno, s obzirom na broj pristupnih linija),
 • Vaš modem ne funkcioniše kako treba.

Rešenje:

Prvo proverite da li se uopšte čuje modem kako poziva i uspostavlja vezu. Ukoliko se ne čuje, najverovatnije je da su drajveri koji upravljaju radom vašeg modema neispravni i potrebno je izvršiti njihovu ponovu instalaciju.

Pokušajte sa pozivanjem alternativnog pristupnog broja. Ukoliko i tamo dobijete istu grešku, umesto pristupnog broja unesite broj vašeg mobilnog telefona.

Ukoliko vam se i u ovom slučaju prikaže ova greška, pokušajte sa reinstalacijom drajvera za vaš modem.

Ukoliko vam mobilni telefon ipak zazvoni, pokušajte pristup, tako što ćete ispred pristupnog broja dodati jedan ili dva zareza ( ,). Primer: Umesto pristupnog broja 3060606 unesite : ,,3060606

Greška 680

 • Ova greška se javlja ukoliko nije isključena opcija čekanja signala slobodne veze, koji većina modema ne prepoznaje;
 • Modem fizički nije dobro povezan.

Rešenje:

Napomena: Ovo uputstvo se odnosi na Windows XP.

Proverite fizičku vezu vašeg modema (telefonski kabl iz priključka u zidu treba da vodi u port "Line" u vašem računaru).

Otići na: Start → Control panel → System → Hardware → Device manager → Modems → Properties → Modems

Isključiti opciju “Wait for dial tone”.

U istom prozoru: otići na tab Advanced , zatim dodati Extra Initialisation String, ATX3 i pristisnuti OK.

Ugasiti prozore, i pokušati ponovo sa uspostavljanjem konekcije.

Greška 691

Ova greška se javlja ukoliko ste:

 • Ostali bez vremena za pristup Internetu;
 • Pogrešno uneli korisničko ime i/ili lozinku;
 • Došlo do oštećenja podešavanja konekcije na vašem računaru.
 • Ukoliko ste sami sebi zaključali nalog postavljanjem neodgovarajuće pristupne liste.

Rešenje:

Pokušajte da prekucate vaše korisničko ime (username) i lozinku (password), vodeci računa o tome da vam je tastatura prebačena na engleski kodni raspored, i da li korisničko ime unosite malim slovima.

Obrišite staru Dial-up konekciju i kreirajte novu, a zatim restartujte računar.

Greška 718

Ova greška se javlja ukoliko ste :

 • Povezani preko SMIN prepaid broja i ostali ste bez Internet vremena,
 • Povezani preko SMIN prepaid broja i doslo je do oštećenja podešavanja konekcije na vašem računaru,
 • Povezani preko drugog pristupnog broja i došlo je do oštećenja podešavanja konekcije na vašem računaru,
 • Ukoliko ste sami sebi zaključali nalog postavljanjem neodgovarajuće pristupne liste.

Rešenje:

Pokušajte da prekucate vaše korisničko ime (Username) i lozinku (password), vodeći računa o tome da vam je tastatura prebačena na engleski kodni raspored, i da li korisničko ime unosite malim slovima.

Obrišite staru Dial-Up konekciju i kreirajte novu, a zatim restartujte računar.

Greška 777

Ova greška se javlja ukoliko ste instalirali neodgovarajuće drajvere za vaš modem ili su instalirani drajveri koji upravljaju radom modema oštećeni.

Rešenje:

Pokusajte sa reinstalacijom drajvera vašeg modema sa instalacionog CD-a.

Greška 608, 609, 630, 666, 681, 692, 797

Ove greške su vezane za fizičke probleme na samom modemu i/ili na PCI slotu u na kome se nalazi modem.

Vaš modem je stradao usled strujnog udara ili nekog drugog fizičkog ostećenja, ili je PCI slot pretrpeo strujni udar i zbog toga funkcioniše. Takođe, moguće je da je došlo do oštećenja drajvera koji upravljaju radom vašeg modema.

Rešenje:

Možete pokušati sa reinstalacijom drajvera vašeg modema i/ili promenom PCI slota na kome se nalazi modem (za ovu operaciju preporučujemo da angazujete ovlašćenog servisera računara).

U krajnjem slučaju potrebno je da promenite modem.

Sumnjate da vam neko neovlašćeno troši vreme

Trebalo bi proveriti da li se stvarno desila krađa vremena tako što ćete, preko našeg sajta prateći link Provera vremena -> Logovanja, proveriti sa kojih se sve telefona pristupalo vašem nalogu.

Na ovom mestu nalaze se podaci o dvadeset poslednjih pristupa Internetu sa vašeg korisničkog naloga.

Za dodatne podatke potrebno je kontaktirati tehničku podršku, telefonom ili putem e-maila (24/7).

Rešenje je da:

 • pribavite neku od novih verzija antivirusnih programa,
 • očistite računar,
 • promenite šifru,
 • postavite pristupnu listu.

Izjava o odgovornosti:

Društvo za telekomunikacije Verat d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice vezane za gubitak podataka, oštećenje hardware-a i software-a, i druge posledične gubitke koji mogu nastati usled oštećenja hardware-a i software-a, kao i gubitka podataka na vašem računaru, a koji bi mogli nastati kao posledica rada na računaru prilikom izvršavanja ovih uputstava.

Sve što radite, radite na sopstvenu odgovornost.