E-mail - Najčešća pitanja


 1. Prilikom slanja e-maila Outlook Express ili Microsoft Outlook mi prijavljuju sledeće greške:
 2. Slanje i čitanje poruka na Newsgroups
 3. Provera pošte putem Webmail-a
 4. Uključivanje e-mail forwarding-a u Webmail-u
 5. Prilikom pristupa Webmail-u pojavljuju mi se sledeće greške
 6. Provera pošte ukoliko ste na Internet povezani preko drugih Internet provajdera
 7. Stigla mi je poruka DON'T DELETE THIS MESSAGE -- FOLDER INTERNAL DATA
 8. Sumnjate da vam neko neovlašćeno troši vreme
 9. Izjava o odgovornosti

Prilikom slanja e-maila Outlook Express ili Microsoft Outlook mi prijavljuju sledeće greške:

0x800CCC0F

Ova greška se javlja prilikom primanja pošte.

Razlog za pojavu moguća blokada od strane firewall i/ili antivirus programa, ili oštećenje podešavanja vašeg e-mail naloga u Outlook-u.

Rešenje:

Obrišite stari Account i napravite novi. Nakon ovoga isključite pa ponovo pokrenite Outlook.

Privremeno isključite antivirus i/ili firewall program koji koristite ili e-mail scaning u okviru njega.

0x800CCC0E, 0x800CCC0D

Ova greška se javlja prilikom slanja pošte.

Razlog za pojavu ove greške je oštećenje ili pogrešna postavka podešavanja vašeg e-mail naloga u Outlook-u.

Rešenje :

Proverite podesavanja za Incoming i Outgoing mail server.

Incoming mail server bi trebalo da bude: pop3.verat.net

Outgoing mail server bi trebalo da bude: smtp.verat.net

Prekucajte Account name i password vodeći računa o tome da nije uključen Caps Lock i da je tastatura prebačena na engleski kodni raspored. Nakon ovoga isključite pa ponovo pokrenite Outlook, a zatim pokušajte ponovo.

Obrišite stari Account i napravite novi. Nakon ovoga isključite pa ponovo pokrenite Outlook, a zatim pokušajte ponovo.

0x800CCC79

Ova greška se javlja:

 • ukoliko se niste prethodno povezali na Internet, a pokušali ste da pošaljete poštu,
 • kad SMTP server odbije da pošalje vašu poruku,
 • ukoliko ste se na Internet povezali putem SMIN POSTPAID broja (042 210 011)

Rešenje:

Prvo proverite dali šaljete attachment-e u *.zip ili *.exe formatu. Slanje ovakvih attachmenta nije dozvoljeno jer je to najlakši način za distribuciju virusa. Da biste poslali ovakve attachment-e, potrebno je izvršiti promenu arhive i/ili kompresije u rar, arj, gzip, ace... Moguće je izvršiti i preimenovanje spornih falova (npr: *.zip u *.zip.obrisati )

Ukoliko ste dobili i prateću poruku servera "We don't want spam here", verovatno ste više puta kliknuli na dugme Send/Receive i uspostavili veći broj istovremenih konekcija na naš mail server. Mail server to tumači kao pokušaj malicioznog software-a da pošalje veliku količinu neželjene pošte (SPAM-a).

Ponovo uspostavite konekciju, a zatim kliknite samo jednom na Send/Recive.

Ukoliko ni ovo ne pomogne, pokušajte da prebacite vašu poruku iz Outbox-a u Drafts i da je odatle ponovo pošaljete.

Ukoliko ste povezani preko SMIN postpaid pristupnog broja (042/210 011) pristup vašem sandučetu se obavlja preko bilo kog Web Borwser-a (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) tako što unesete adresu http://webmail.verat.net/, ili kliknete na sledeći link.

0x800ccc90, 0x800ccc91

Ova greške se javljaju ukoliko je uključeno automatsko skeniranje e-mailova u antivirus software-u (prvenstveno u Norton AV, ali se mogu javiti i kod drugog antivirusnog software-a), ali iz nekog razloga ne funkcioniše kako treba.

Rešenje:

Potrebno je isključiti antivirusni software, ili isključiti e-mail scaning.

0x80042108, 0x80042109

Ovaj problem se moze javiti usled:

 • Korupcije (oštećenja) fajlova vezanih za Microsoft Outlook,
 • Loše podešenog antivirusnog software-a, firewall-a,
 • Update-a Microsoft Outlook-a.

Rešenje:

Restartujte računar. Ovo moze rešiti problem samo od sebe.

Ukoliko imate antivirusni software i-ili firewall isključite ga privremeno ili isključite e-mail scanning. Ukoliko ovo ne pomogne, u potpunosti uklonite antivirusni i firewall software.

Obrišite stari i kreirajte novi Account. Ukoliko ovo ne pomogne, pokušajte da uradite System Restore koji će vas vratiti na tačku pre Update-a Outlook-a.

Slanje i čitanje poruka na Newsgroups

VeratNet-ov NNTP server se nalazi na adresi: news.verat.net.

Podesite vaš news reader na ovu adresu i moći ćete da čitate grupe koje vas zanimaju.

Mnogi E-mail klijenti imaju ugrađene News readere, ali iz Outlook Expressa i Microsoft Outlooka nije moguće slanje poruka, jer ovi klijenti ne poseduju mogućnost postavljanja servera preko koga se šalju poruke.

Da biste slali poruke, potrebno je da u vašem news reader (preporučujemo da koristite integrisani news rader u Mozilla Thunderbirdu), podesite da server odlazne pošte bude smtp.verat.net.

Provera pošte putem Webmail-a

Webmail predstavlja jednostavan i moderan način pristupa vašem poštanskom sandučetu direktno na serveru sa bilo koje lokacije u svetu.

Ovakav način pristupa idealan je ukoliko pristupate Internetu sa lokacije na kojoj postoje određena sigurnosna ograničenja, odnosno, nemate pun pristup Internetu. Takođe, nema potrebe za dodatnom konfiguracijom vašeg e-mail klijenta.

Pristup WebMail-u se vrši preko bilo kog Web Browser-a (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) tako što unesete adresu http://webmail.verat.net ili kliknete na sledeći link.

Kada se ulogujete, primetićete da postoje tri foldera:

 • Inbox - sadrži pristiglu poštu,
 • Sent - sadrži poštu koju ste poslali
 • Trash - sadrži poštu koja je obrisana

Pored ovih foldera možete kreirati i svoje u skladu sa svojim potrebama i željama.

Napomena: Da biste potpuno obrisali poštu na serveru potrebno je da ispraznite Trash folder tako što ćete kliknuti na link (purge) koji se pojavljuje pored foldera Trash kad on sadrži obrisane poruke.

Webmail može ukupno sadržati 1 GB poruka.

Ograničenje za slanje attachment-a je 2 MB.

Uključivanje e-mail forwarding-a u Webmail-u

Da biste uključili mail forwarding, potrebno je da pristupite Webmail-u na adresi: http://webmail.verat.net .

Odabraćete Options -> Vacation Message i u polje “Forwarding E-Mail Addresses (One Address Per Line)”, upisati željene mail adrese na koje želite da vam se preusmerava mail (u svakom redu po jednu), a zatim kliknuti na taster “Change Settings”.

Prilikom pristupa Webmail-u pojavljuju mi se sledeće greške

 • ERROR:Connection dropped by IMAP-server
 • ERROR: Could not complete request.
 • Query: SELECT "INBOX"
 • Reason Given: Mailbox isn't a valid mbox file

Nažalost, ni za jednu od ovih grešaka ne postoji ništa što vi sami možete da učinite kako biste je otklonili, tako da je u ovim slučajevima potrebno da kontaktirate tehničku podršku.

Provera pošte ukoliko ste na Internet povezani preko drugih Internet provajdera

Kada ste povezani na Internet preko drugog provajdera, vaš mail možete proveriti (slati i primati) koristeći naš Webmail klijent, na adresi http://webmail.verat.net.

Da biste preuzeli vaš mail putem pop3 protokola, potrebno je da uključite SSL (Secure Socket Layer) podršku za POP3 na portu 995. U Outlook Express mail klijentu ova opcija se nalazi u meniju: Tools → Accounts → Mail → pop3.verat.net (odnosno ime naloga na veratu) → Properties → Advanced.

Za Outlook Express dovoljno je da označite check box pored pop3.verat.net i port 995 će biti automatski uključen.

Za slanje mailova potrebno je da podesite odgovarajuću adresu SMTP servera provajdera čije usluge za konekciju na Internet koristite.

U Outlook Express mail klijentu ova opcija se nalazi u meniju: Tools → Accounts → Mail → pop3.verat.net (odnosno ime naloga na VeratNet-u) → Properties → Servers.

Stigla mi je poruka: DON'T DELETE THIS MESSAGE -- FOLDER INTERNAL DATA

Slobodno obrišite ovu poruku, ili je ignorišite.

U pitanju je sistemska poruka koju većina Mail klijenata ne bi trebalo da vidi. Ona ni na koji način neće uticati na vaš e-mail nalog.

Sumnjate da vam neko neovlašćeno troši vreme

Trebalo bi proveriti da li se stvarno desila krađa vremena tako što ćete, preko našeg sajta prateći link Provera vremena -> Logovanja, proveriti sa kojih se sve telefona pristupalo vašem nalogu.

Na ovom mestu nalaze se podaci o dvadeset poslednjih pristupa Internetu sa vašeg korisničkog naloga.

Za dodatne podatke potrebno je kontaktirati tehničku podršku, telefonom ili putem e-maila (24/7).

Rešenje je da:

 • pribavite neku od novih verzija antivirusnih programa,
 • očistite računar
 • promenite šifru
 • postavite pristupnu listu.

Izjava o odgovornosti

Društvo za telekomunikacije Verat d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice vezane za gubitak podataka, oštećenje hardware-a i software-a, i druge posledične gubitke koji mogu nastati usled ostećenja hardware-a i software-a, kao i gubitka podataka na vašem računaru, a koji bi mogli nastati kao posledica rada na računaru prilikom izvršavanja ovih uputstava.

Sve što radite, radite na sopstvenu odgovornost.