Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

http://www.beograd94.rs/