Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

http://www.zop.rs/