Pomračenje Sunca 20. maj 2012

U nedelju 20. maja 2012 godine jedan deo stanovnika planete uglavnom naseljenih u severnom Pacifiku, imao je priliku da posmatra redak fenomen pomračenja Sunca. Pogledajte neke od njihovih fotografija, kao i par fotografija koje je napravio satelit.

Pomračenje Sunca 20. maj 2012 2
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 3
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 4
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 5
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 6
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 7
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 8
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 9
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 10
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 11
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 12
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 13
Pomračenje Sunca 20. maj 2012 14