Stalni pristup internetu


Stalni pristup internetu Vam obezbeđuje simetričan, garantovani protok sa velikim pristupnim brzinama i statičkim javnim IP adresama. Usluga je pogodna za sve kategorije poslovnih korisnika - kako za manje tako i za one zahtevnije. Stalni pristup internetu se realizuje preko stalne veze uspostavljene između pristupne tačke VeratNeta i Vaše lokacije, a rok realizacije je izuzetno kratak.

Ukoliko je ispunjen preduslov u pogledu tehničkih mogućnosti na lokaciji na kojoj Vam je potreban pristup Internetu, veza bi se realizovala uspostavljanjem profesionalnog linka. Na vašoj lokaciji, usluga bi Vam bila obezbeđena Ethernet priključkom.

Karakteristike usluge

  • Visoko kvalitetna i pouzdana veza non-stop;
  • Neograničen protok podataka;
  • Realizacija veze u roku od nekoliko dana;
  • Stalna raspoloživost veze bez potrebe za prethodnom uspostavom;
  • Nadzor i održavanje veze;
  • Brza intervencija u slučaju smetnji;
  • Neprekidna tehnička podrška 24x7;
  • Opseg statičkih javnih IP adresa;
  • Mogućnost povezivanja većeg broja računara i uređaja;
  • Mogućnost primene posebnih protokola i procedura, ili VPN mreže.

Besplatna ponuda

Kontaktirajte nas kako bi smo vam u najkraćem mogućem roku poslali besplatnu ponudu za uslugu Stalnog pristupa internetu na telefon: 011/ 4255 193 ili putem e-mail-a: biznis.prodaja@isp.beotel.net.