Podešavanje e-mail naloga (Outlook Express i Netscape Messenger)


Outlook Express

Korak 1
Startujte program i izaberite opciju Accounts u Tools meniju. nakon pojavljivanja prozora Internet accounts odaberite tab Mail. Kliknite Add da biste ga podesili za pristup vašem mailu na VeratNet-u, zatim izaberite Mail.

Korak 2
U prozor koji se pojavio pod poljem Display name potrebno je da unesete vaše ime i prezime ili ime organizacije. Kliknite Next.

Korak 3
U ovom koraku u polje E-mail address treba da uneste vašu adresu (username@verat.net), a zatim kliknite Next.

Korak 4
U prozoru E-mail Server Names, pod My incoming mail server is a ... server treba da je podešeno na POP3 (ako nije, kliknite na jezičak pored i pronađite POP3). Ispod Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server upišite pop3.verat.net, a pod Outgoing mail (SMTP) server unesite smtp.verat.net.

Korak 5
U praznom polju pored Account name treba da upišete vaš user name, apored Password unesite šifru koju ste odredili. Ako ne želite da unosite šifru svaki put kada budete otvarali poštu, obeležite Remember password. Opcija Log on using Secure password Authentication ne treba da bude potvrđena tj. obeležena. Kliknite Next, a zatim u sledećem okviru Finish, čime je podešavanje vašeg e-mail klijenta (u ovom slučaju Outlook Express-a) završeno, te je isti spreman za upotrebu.

Netscape Messenger

Korak 1
Da biste podesili vaš "e-mail account" za Verat.Net u Netscape i Mozilla, potrbno je da otvorite "Netscape mail" ("Mozilla mail"). Kliknite na Edit / Mail & Account Settings.

Korak 2
Kliknite na Add Account i pojaviće vam se prozor kao na slici.

Korak 3
Obeležite opciju Email Account, zatim kliknite Next.

Korak 4
U polje Your Name ukucajte vaše ime, a u polje Email Address vašu e-mail adresu, zatim kliknite Next.

Korak 5
Obeležite opciju POP3, a u polje Incoming Server ukucajte pop3.verat.net i zatim kliknite Next.

Korak 6
U polje User Name ukucajte vaš user name za Verat.Net, a zatim kliknite Next.

Korak 7
U polje Account Name ukucajte mail.verat.net i kliknite Next.

Kliknite Finish i time ste uspešno podesili vaš Netscape i Mozilla mail klijent za Verat.Net.