Prvo aprilska šala - Assassin's Creed

Pogledajte prvo aprilsku šalu za popularnu igru Assassin's Creed.