Budite svoj suvenir

Blablablab laboratorija omogućila je građanima Barselone da nprave maketu svoje figure. Uz pomoć 3 kinckt skenera stara se trodimenzionalni model koji se nakon softverske obrade materijalizuje pomoću trodimenzionalnog štampača.