Mont Everest

Nakon ekstremnog penjanja, u ekstremnim uslovima dolazi se do ekstremno lepog pejzaža.