Kvantna medicina

O kvantnoj medicini govori dr Zlata Jovanović-Ignjatić.