Point to Point Ethernet


Point to Point Ethernet usluga namenjena je korisnicima koji imaju visoke zahteve u pogledu bezbednosti i sigurnosti privatnih mreža

Point to Point Ethernet usluga omogućava sigurnu, kvalitetnu i brzu razmenu podataka između udaljenih poslovnica vaše kompanije kroz infrastrukturu VeratNet-a.

Uspostavljanjem konekcija na layeru 2 OSI referentnog modela obezbeđuje se najviši nivo zaštite razmene podataka između udaljenih lokacija, pošto se veze realizuju nezavisno od infrastrukture Interneta.

Prednosti Point to Point Ethernet usluge

  • Sigurnost – veze su realizovane nezavisno od infrastrukture Interneta
  • Garantovana pristupna brzina
  • Jednostavna i brza implementacija
  • Lako održavanje

Za sve informacije možete se obratiti Sektoru za poslovne korisnike VeratNet-a na e-mail: biznis.prodaja@isp.beotel.net ili na broj telefona: 011/ 4255 193